ZESPÓŁ

Pragnę pracować w Zespole, którego członkowie będą reprezentować różne Instytuty i Katedry, a także różne dyscypliny (językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo).
Ufam, że będę mogła liczyć
na współpracę osób cieszących się uznaniem naszego środowiska, zaangażowanych w dialog
i tworzenie dobrej atmosfery
na Wydziale, posiadających prestiż naukowy i doświadczenie
w organizowaniu dydaktyki.  Zakres obowiązków, cechy osobowe i umiejętności Zespołu

Społeczność Wydziału

AKTYWNIE, KREATYWNIE, ODWAŻNIE
włączę się w kształtowanie pracy Wydziału
 - kontakt z dziekanem w ramach dyżurów,
 - wprowadzenie skrzynki 
Hot News / Messaggio Importante / Wichtige Mitteilung / Message Important / Fontos üzenet / Mensaje Importante / Viktigt Meddelande / Mensagem Importante / PILNE

Dlatego, że jestem pracownikiem naukowym,  administracyjnym, dydaktycznym,  studentem, doktorantem i to ode mnie zależy jaki będzie Wydział.

Notre communauté / Unsere Gemeinschaft / Nuestra comunidad / Our Community / La nostra comunità / A közösségünk / Meidän Yhteisömme /  Nasza społeczność