Książki

Jedna z moich książek, Światłocienie, została zainspirowana wymianą myśli ze studentami biorącymi udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach. Ta wymiana ma ciąg dalszy: dziś młodsi koledzy uczestników zajęć z 2015 angażują się w polemiki dotyczące omawianych w tomie utworów. W 2016 roku zostałam zaszczycona wyróżnieniem „Inspiration for Tomorrow” przyznawanym wykładowcom przez studentów Instytutu Anglistyki. 

Recenzje książek

Teologie Szekspira:
Książka Teologie Szekspira wyrosła, według słów Autorki, z potrzeby polemiki, do której skłoniły ją dwa ważne na gruncie polskiej humanistyki odczytania myśli religijnej Szekspira: katolickie i post-chrześcijańskie. Prowadząc swoją własną, pełną erudycyjnych skojarzeń medytację nad kilkoma sztukami dramatopisarza, Badaczka dokonała ich brawurowej (re)interpretacji. Filologiczny szacunek dla językowego szczegółu,
dla migotliwej semantyki symboli religijnych, wieloznacznych aluzji, możliwych powiązań intertekstualnych uczyniły możliwym wydobycie z głębokich struktur tego, co Szekspir, ze względu na nieprzyjazny kontekst polityczny, przed odbiorcami starannie ukrywał – jego własnych wyborów światopoglądowych (…). Książka Badaczki inicjuje tym samym nowy etap przewartościowań twórczości Szekspira, a zarazem zaprasza do refleksji nad fundamentalnymi pytaniami, których ludzkość nie przestaje zadawać sobie i Bogu. (Prof. Grażyna Szwat-Gyłybowa, PAN).

George Herbert and Post-Phenomenology.
A Gift for Our Times:
As Grzegorzewska guides us through the thoughts of Jean-Luc Marion, Emmanuel Levinas, and Michel Henry, she reveals that we may see in the poetry of Herbert a poetics of “dative subject” (…). We may associate post-phenomenological philosophy with dense, often abstract prose. Grzegorzewska helps us navigate this, in part by offering straightforward declarations, such, as the following summary of her approach to Herbert: “I read [his] poetry as an expression of belief in Love which does not shun abandonment, does not turn away from death, does not fear fragmentation and does not demur at dealing with dust”(…). As the faithful reader of Herbert knows, this (…) is found and felt in The Temple and becomes even more visible when approached through the lens of the French philosophers whose fellowship with Herbert is revealed so effectively by Grzegorzewska. (George Zornow, Pastor, Redeemer Lutheran Church, Ossowo, Michigan).

Światłocienie:
Jeśli istotą literatury jest ucieleśniające się na rozmaite sposoby słowo, to możemy bez obaw powiedzieć: w Światłocieniach Grzegorzewska kieruje się ku temu, co w pisarstwie zasadnicze, choćby mieściło się na marginesie tekstu lub ginęło przyćmione blaskiem innych, jaskrawszych tematów. Jak i kiedy słowo
(w wierszu, dramacie lub prozie) może się ucieleśniać, jakie przybiera postaci,
a przybrawszy je, czy i jak prowadzi ku Słowu
– to pytania, które stawiamy sobie z Autorką
w kolejnych szkicach tej oryginalnej „księgi olśnień” (…). Jeśli ktoś myślał, że wie już wszystko o Conradzie czy Eliocie, o Heaney’u czy Hughesie, niech sięgnie po tę skromną
z pozoru książkę i zobaczy, jak pod czujnym spojrzeniem Autorki twórczość omawianych tu pisarzy odsłania intrygujące obszary znaczeń (…). Niebanalna, mądra, bardzo osobista książka. (Prof. Jerzy Jarniewicz, UŁ).