Publikacje

Interesuję się literaturą i kulturą okresu renesansu,
w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Moja praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; przedstawiałam w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej (The Medicine of Cherries) opisałam debatą dotyczącą roli literatury w kulturze protestanckiej Anglii. W swoich późniejszych badaniach nawiązywałam do koncepcji antropologicznych Renègo Girarda, myśli egzystencjalnej Sørena Kierkegaarda, a obecnie łączę analizę dzieł literackich z założeniami fenomenologii donacji Jeana-Luca Mariona.

Monografie

1. MONOGRAFIE:
1.1. Teologie Szekspira, Wydawnictwo Homini, Tyniec 2018. 248 stron.
1.2. Światłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa, Wydawnictwo Homini, Tyniec 2016. 214 stron.
1.3. George Herbert and Post-Phenomenology. A Gift for Our Times. Peter Lang, Frankfurt am Mein 2016. 224 strony.
1.4. Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych. TAiWPN Universitas, Kraków 2011. 250 stron.
1.5. Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w dramacie antycznym i tragedii Szekspira. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 168 stron.
1.6. Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty. TAiWPN Universitas, Kraków 2006. 197 stron.
1.7. The Medicine of Cherries. English Renaissance Theories of Poetry, Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2003. 233 strony. 

Redakcje tomu

2. REDAKCJA TOMU:
2.1. This Treasure of Theatre. Shakespeare and the Arts from the Early Modern Period. Essays in Honour of Professor Jerzy Limon. Ed. Marta Gibińska, Małgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak, and Agnieszka Żukowska. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020.
2.2. In Wonder, Love and Praise: Approaches to Poetry, Theology and Philosophy. Ed. Martin Potter, Małgorzata Grzegorzewska and Jean Ward, Peter Lang 2019.
2.3. Poetic Revelations. Word Made Flesh Made Word. Ed. Mark Burrows, Jean Ward and Małgorzata Grzegorzewska, Routledge, London and New York 2017.
2.4. Striking the Chords of Spirit and Flesh in Polish Poetry. Ed. Jean Ward and Małgorzata Grzegorzewska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016.
2.5. Breaking the Silence. Poetry and the Kenotic Word. Ed. Małgorzata Grzegorzewska, Jean Ward and Mark Burrows, Frankfurt am Mein, Peter Lang 2015.
2.6. Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska, Ed. Jerzy Limon, Malgorzata Grzegorzewska and Jacek Fabiszak, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
2.7. Relevance Studies in Poland. Ed. Malgorzata Grzegorzewska and Aniela Korzeniowska. Instytut Anglistyki, Warszawa 2005.  

Rozdziały
i artykuły

3. ROZDZIAŁY I ARTYKUŁY:
3.1. “Martian Poetry”, Wiley Blackwell Companion to British Literature. Ed. David Malcolm and Wolfgang Görtschacher, Blackwell, forthcoming.
3.2. “The Forerunners. John the Baptist and Lazarus in the Poetry of T. S. Eliot”, The Prophetic Word, Ed. Mark Burrows, Hilary Davies and Josephine von Zitzewitz, Routledge, forthcoming.
3.3. “The Younger Sister: A Portrait of Theresa of Jesus (Frances Ward, 1590-1649) in a Contemporary Play by a Polish Carmelite, Based on the Seventeenth Century Chronicles”, This Treasure of Theatre. Shakespeare and the Arts from the Early Modern Period. Essays in Honour of Professor Jerzy Limon. Ed. Marta Gibińska, Małgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak, and Agnieszka Żukowska. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020: 253-274.
3.4. “Shakespeare’s Curtain: The Stage Revealed or the Stage Re-veiled”. Cahier Elisabethaines 99 (1) 2019: 13-22.
3.5. „Pięć ran. O teologii cierpienia i choroby w The Temple George’a Herberta”, Fragmenty dyskursu maledycznego. Red. Maciej Ganczar, Ireneusz Gielata i Monika Ładoń. Fundacja terytoria książki, Gdańsk 2019: 108-126.
3.6. “On Old Men, Dying Fish and Withering Flowers. Eliot, Hughes and Raine on Flesh and Old Age”, Jeszcze raz o starości z chorobą. On Ageing and Illness. One More Time. Red. Hanna Serkowska i Maciej Ganczar, Homini, Tyniec 2019: 179-198.
3.7. “Baranek czy tygrys: Nie-ludzkie oblicza Boga w twórczości T. S. Eliota i R. S. Thomasa”, Konteksty kultury 15 (3), 2018: 305-320.
3.8. “The Givenness of Being and Language in the Poetry of George Herbert”, George Herbert Journal 40 (2016/17): 59-76.
3.9. “Still Born Words and Still Life Worlds in the Poetry of T. S. Eliot”, Poetic Revelations. Words Made Flesh Made Word. Ed. Mark Burrows, Jean Ward, Małgorzata Grzegorzewska, Ashgate, London 2017: 132-146.
3.10. “Jądro ciemności jako dziennik choroby na śmierć”, Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada. Red. Paweł Panas, NCN [Seria Jubileusze], Warszawa 2017: 245-262.
3.11. “Podmiot dany/obdarowany/oddany”, Studia Bobolanum 3 (2016): 77-97.
3.12. “Reading in the Dark Some Remarks on William Wordsworth’s Invocation to the Wisdom and Spirit of the Universe and the Memory of the Fall”, Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes. Red. Piotr Bogalecki et al. Wydawnictwa UŚ, Katowice 2016: 401-418.
3.13. “That Which Cannot be Said: My Flesh and the Face of the Other in the Poetry of John Donne”, Anglica 25 (1) 2016: 5-25.
3.14. „Stwórcza Mądrość w poemacie epickim Johna Miltona Raj utracony”, Red. Marta Zając. Wydawnictwa UŚ, Katowice 2016: 106-123.
3.15. “Lady Macbeth: The Viscera of Conscience”, Kierkegaard’s Research: Sources, Reception and Resources, vol. 16, Kierkegaard's Literary Figures and Motifs. Tome II: Gulliver to Zerlina. Ed. Katalin Nun and Jon Stewart, Ashgate, Farnham 2015: 85-94.
3.16. „Słowo poczęte, płód poroniony? Poezja T. S. Eliota wobec tajemnicy Wcielenia,” Między Słowem a rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia. Red. Jean Ward i Maria Fengler. Seria Between. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015: 283-308.
3.17. „Puls wiersza. O cierpieniu i chorobie w poezji Johna Donne’a”, Literatura i medycyna. Red. Piotr Wilczek i Maciej Ganczar. Homini, Tyniec 2015: 15-28. Rozdział.
3.18. „Rozmowy z Shakespearem o milczeniu, miłości i miłosierdziu”, Przegląd Polityczny 2015 (131): 2-11.
3.19. „‘Nie dla mnie ostateczna wizja’. Rozmowa Audena z Shakespearem”, Dialog 2015: 260-268.
3.20. „Trzy gwoździe i młotek. Elegia na ukrzyżowane istnienie”, Dialog 2015 9 (706): 204-213.
3.21. “Poetry and Prayer: A Musical Correspondence”, Poetry and Prayer. Ed. Francesca Bugliani-Knox and John Took. Ashgate, London 2015: 131-150.
3.22. “The Secret Rites of Nature in River by Ted Hughes”, Prace filologiczne (Seria literaturoznawcza. Rzeka) 5 (8), 2015: 427-439.
3.23. “‘Pictures like a summer’s cloud.’ The Phenomenology of the Visual in William Shakespeare’s Plays and on the Stage of Contemporary Theatre”, Literature and the Long Modernity. Ed. Michaela Irimia and Andreea Paris, (vol. 176, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literatur), Rodopi, Amsterdam-New York 2014: 57-72.
3.24. „O tym, dlaczego Jan Kott nie polubił szekspirowskich krasnoludków, z czego uszyte są kaftaniki elfów i czemu elfy usługiwały tkaczowi”, Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru. Red. Tadeusz Budrewicz, Joanna Majchrzyk. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014: 111-122.
3.25. “The Walking Forest, or Shakespeare’s Anatomy of Sacrifice”, An Atomizing Theatre. Ed. Jerzy Limon and Agnieszka Żukowska. Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk 2014: 61-73.
3.26. “On the verge of the (in)visible. The Poetry of Gerard Manley Hopkins”, Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał. Ed. Agnieszka Pantuchowicz and Sławomir Masłoń. Peter Lang, Frankfurt am Main 2014: 129-138.
3.27. “Eyes shut wide. The course of recognition in Paradise Lost”, Text Matters,
http://www.degruyter.com/view/j/texmat.2014.4.issue-4/texmat-2014-0004/texmat-2014-0004.xml?format=INT Citation Information: Text Matters. Volume 4, Issue 4, Pages 53–68, ISSN (Online) 2084-574X, DOI: 10.2478/texmat-2014-0004, November 2014.
3.28. „Spojrzyj z ukosa, czyli anamorfozy Hamleta,” Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin. Red. Krystyna Kujawińska-Courtney i Monika Sosnowska. Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014: 23-34.
3.29. “I See a Voice”, Crossroads in Literature and Culture. Ed. Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak-Rybicka and Bartosz Wolski. Springer 2013: 3-10.
3.30. „Przekształcić doświadczenie słabości w nadzieję. O Anatomii Hamleta Władysława Matlakowskiego (1850-1895)”, Prace Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności (11), Kraków 2013: 49-62.
3.31. “Measure for Measure: A Requiem for Humanity”, Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego. Red. Anna Cetera. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013: 370-390.
3.32. “English Rose(s) in the Garden of Early Modern Scottish Poetry”. Scotland in Europe. Europe in Scotland. Ed. Izabela Szymańska. Semper, Warszawa 2013: 197-203.
3.33. “The War of ‘Nothings’ in The Tragedy of King Lear”, Shakespeare and Conflict, Ed. Carla Dente and Sara Socini. Palgrave/Macmillan 2012: 55-65.
3.34. „Bezdomni zmarli: rzecz o Szekspirowskich widmach”, Prace filologiczne 62, 2012 (Seria literaturoznawcza: Cmentarze): 258-270.
3.35. “Levinas reads Shakespeare”, Reconstructing Jewish Identity in Pre- and Post-Holocaust Literature and Memory and Culture. Ed. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich and Małgorzata Pakier. Series: Warsaw Studies in Jewish History and Memory. Peter Lang, Frankfurt am Main 2012: 15-24.
3.36. „Na tropach różnic i analogii. Perspektywy współczesnej komparatystyki”, Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej. Red. Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga i Tomasz Wójcik. Warszawa 2012: 29-35.
3.37. “My Last Duchess or the Radiance of the Painting. Jean-Luc Marion Reads the Poetry of Robert Browning”, Eyes to Wonder, Tongue to Praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska. Ed. Agnieszka Pokojska and Agnieszka Romanowska. Jagiellonian University Press, Kraków 2012: 153-164.
3.38. “The Face of the Other in Sonnets 1-17”, Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska. Ed. Jerzy Limon, Malgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012: 155-165.
3.39. „O miłości i Erosie rozmawiają Tadeusz Gadacz, Małgorzata Grzegorzewska i Piotr Nowak”, Kronos 3/2012: 299-309.
3.40. “The Colours of the Wind. Some Remarks on the Poetic Dialogue of Shelley and Dante”, From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 3. Ed. Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris. Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2012: 185-192.
3.41. “The Confessions of an Uncontrived Sinner: Edgar Allan Poe’s The Tell-Tale Heart”, Polish Journal for American Studies. Yearbook of The Polish Association for American Studies 5, 2011: 67-78.
3.42. “‘Methought I heard one calling:’ The Voice of Another in the Poetry of George Herbert”, The New Review, An International Journal of English Studies 2: Approaches to Literature. Ed. Grażyna Bystydzieńska. University of Warsaw/University of Glasgow, Glasgow 2011: 9-16.
3.43. „Refleksja nad rozumnością człowieka w wierszach angielskich poetów metafizycznych,” Swoistość człowieka – rozumność. Red. Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugajak. Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2011: 51-68.
3.44. “The Word(s) Made Silence, Silence Made the Word. Echoes of Apophatic Theology in English Renaissance Poetry”, Studia Bobolanum 4, 2011: 165-178.
3.45. „Głowa Gorgony, czyli Niepolitycznie o Tragedii Makbeta”, Kronos 4, 2011: 178-186.
3.46. „Powołanie Aarona, czyli o pożytkach mowy i milczenia” Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. Tom 1: Wokół religii i jej języka. Red. Ewa Golachowska i Anna Zielińska. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2011: 22-27.
3.47. „Sekrety i kłamstwa hiszpańskiego mnicha. Przyczynek do dyskusji nad anty-katolicką ideologią angielskiego gotycyzmu”, Prace filologiczne 59, 2010 (Seria literaturoznawcza: Gotycyzmy): 109-120.
3.48. “Anamorfosis de la muerte. Algunas consideraciones sobre la poesia de John Donne y Andrew Marvell”, Itinerarios. Revista de studios linguisticos, literarios y antropologicos 10, 2010 (Homenaje a M.-Pierrette Malcużyński): 119-135.
3.49. „Między Scyllą i Charybdą, czyli Stephena Greenblatta i Harolda Blooma rozmowy z duchami”, Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej 5, 2010: 96-103.
3.50. “‘Discontent with the less and scorn of the narrow good’. Romantic Melancholy in the Writings of Shelley and Kierkegaard”, From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 2. Ed. Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2010: 155-160.
3.51. „Geoffrey Hill rozważa Tajemnicę miłości miłosiernej Charlesa Peguy. Przyczynek do biografii bohatera tragicznego”, Studia Bobolanum 1, 2009: 157-182.
3.52. “Ars Moriendi in the City of Vienna. Discourses about the Fear of Life and Death in William Shakespeare’s Play: Measure for Measure”, Images of the City. Ed. Agnieszka Rasmus. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2009: 113-123.
3.53. “Dickens ‘reads’ Girard. How on Christmas Day Pip became a Piglet”, From Queen Anne to Queen Victoria, Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture (dedicated to Professor Irena Dobrzycka). Ed. Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris. Ośrodek Studiów Brytyjskich, Warszawa 2009: 201-208.
3.54. „Smak i zapach świętości. Zmysłowa mistyka Richarda Crashawa”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52, 2008: 51-83. „Czym posolić chrześcijanina? Kilka uwag na temat filozofii wiary Sørena Kierkegaarda”, Kronos 1, 2008: 174-186. Artykuł.
3.55. “‘Blood sprinkled or blood spilt’: The History of Richard II Revisited in Contemporary Theatre”, Shakespeare in Europe. History and Memory. Ed. Marta Gibińska and Agnieszka Romanowska, Jagiellonian University Press, Kraków 2008: 303-312.
3.56. „O czym milczą mapy. Rzeczywistość nieprzedstawiona w twórczości Józefa Conrada Korzeniowskiego”, Przemilczenia w relacjach międzykulturowych. Red. Joanna Goszczyńska i Grażyna Szwat-Gyłybowa. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008: 113-131.
3.57. „Czytając jakby w zwierciadle. Problem naśladowania w powieściach: Młyn nad Flossą George Eliot i Emancypantki Bolesława Prusa”, Studia Bobolanum 3, 2008: 97-118.
3.58. „Pytanie o początek czy zapowiedź końca? Uwagi na marginesie teorii René Girarda”, W poszukiwaniu swoistości człowieka. Red. Grzegorz Bugajak i Jacek Tomczyk, Wyd. UKSW, Warszawa 2008: 123-139.
3.59. “Paradise Lost Caught In-between. John Milton’s Poem as a ‘Translated’ Version of Heroic Epic and a Source Text for Modern Translations,” Relevant Worlds. Ed. Ewa Wałaszewska et al., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008: 265-282.
3.60. “Burning Jealousy. The Motif of Fire in William Shakespeare’s The Winter’s Tale,” The New Review, An International Journal of English Studies 2: Approaches to Literature. Ed. Grażyna Bystydzieńska. University of Warsaw/ University of Glasgow 2008: 49-59.
3.61. „‘Dar mowy rozumnej’ i co dalej? Przemiany podmiotu mówiącego w twórczości Johna Miltona i Williama Blake’a”, Swoistość człowieka – język. Red. Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugajak. Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2008: 165-184.
3.62. “‘What I will is Fate.’ O przeznaczeniu i wolnej woli w Raju utraconym Johna Miltona”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51, 2007: 21-36.
3.63. „Dickens, Darwin i pułapki debaty o stworzeniu świata”, Studia Philosophiae Christianae 42.2, 2006: 174-191.
3.64. „Megalosaurus on Holborn Hill. Charles Dickens and the 19th Century Naturalists”, Anglica 15, 2006: 33-43.
3.65. „O jednej mowie, wielu językach i poszukiwaniu tożsamości w tradycji biblijnej i we współczesnej narratologii”, Kwartalnik Pedagogiczny 4, 2006 [Zeszyt tematyczny: Język-kultura-tożsamość]: 141-154.
3.66. “Rewriting Early Modern Maps. Cartography and Post-Colonial Criticism”, Mosaic of Words. Essays on the American and Canadian Literary Imagination in Memory of Professor Nancy Burke. Ed. Agata Preis-Smith, Ewa Łuczak and Marek Paryż, Institute of English Studies. University of Warsaw, Warszawa 2006: 149-160.
3.67. „Ścigając świetliki. Thomas Carew o przekładzie Psalmów George’a Sandysa”, Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Red. Alina Nowicka- Jeżowa i Marek Prejs. Wydawnictwo Anta, Warszawa 2005: 75-92.
3.68. “Words in (out of) Place: On Rhetoric and Relevance in Polish and English Versions of Psalms 68 [Exurgat Deus et dissipentur inimici Eius] and Psalm 137 [Super Flumina Babilonis]”, Relevance Studies in Poland. Vol. 2. Ed. Małgorzata Grzegorzewska and Aniela Korzeniowska. Instytut Anglistyki, Warszawa 2005: 249-261.
3.69. “Between a Tragedy and a Morality Play. On the Reading of The Tragedy of King Richard The Third”, Kwartalnik Neofilologiczny 52.4, 2005: 276-287.
3.70. [z Anną Ceterą] „Fałszerstwo prawie doskonałe. Marginalia Williama Irelanda w książce Edwarda Moningsa The Landgrave of Hessen... [1596] w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,” Przegląd Humanistyczny 4, 2004: 133-143.
3.71. [z Anielą Korzeniowską], “Relevance and the decision making process in the translation of poetry,” Relevance Studies in Poland. Ed. Ewa Mioduszewska, Instytut Anglistyki, Warszawa 2004: 193-208.
3.72. “Who Speaks in the Garden? The lyrical subject in the poems of John Donne, Ben Jonson and Andrew Marvell,” Cahiers Elisabéthains. Late Medieval and Renaissance Studies 63, 2003: 47-69.
3.73. “God’s Part, The Woman’s Part. John Donne’s Maps,” Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly of Language, Literature and Culture 51.3, 2003: 272-286.
3.74. [z Anną Ceterą i Marianną Czapnik], “Szekspirowski apokryf. Egzemplarz The Landgrave of Hessen... [1596] w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,” Przegląd Humanistyczny 1, 2003: 71-87.
3.75. “Unworthy subjects”? The Construction of the lyrical “I” in Ben Jonson’s topographical poem: To Penshurst,” [w:] Approaches to Literature. Vol. 2, ed. Grażyna Bystydzieńska, Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2002: 6-21.
3.76. “Who is Afraid of Vampires? A Reading of Anne Rice’s Post-modern Gothic Fiction,” [w:] The Other Within. Selected Papers from the Third International Conference of the Hellenic Association for the Study of English, ed. Ruth Parkin Gounelas, Athanasios A. Altinzis, Thessaloniki 2001: 273-279.
3.77. The Mousetrap, or the Purposes and Pitfalls of Renaissance Representation,” [w:] Approaches to Literature. Vol. 1. Ed. Grażyna Bystydzieńska, Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2001: 7-25.
3.78. [z Anielą Korzeniowską], “A Translation Experience with an Onion,” Przekładaniec. A Journal of Literary Translation 7, 2000: 117-130.
3.79. „W obronie własnej. O strategiach przekonywania i polityce zwodzenia w wykładach renesansowej retoryki i poetyki. Thomas Wilson: The Arte of Rhetorique i George Puttenham: The Art of Poetry,” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 43, 1999: 29-46.
3.80. “The Return of History. Some Remarks Concerning New Renaissance Criticism,” [w:] Z badań nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Prof. dr hab. Henryka Zbierskiego. Ed. Jacek Fabiszak and Jerzy Świdziński, Motivex, Poznań 1999: 107-113.
3.81. “Wooing in Festival Terms: Sonneteering Lovers, Rock and Blues,” [w:] Shakespeare and the Twentieth Century. The Selected Proceedings of the World Shakespeare Congress, 1996, ed. Jonathan Bate, Jill L. Levenson and Dieter Mehl, University of Delaware Press, Newark 1998: 148-156.
3.82. “Metamorphoses of Men and Goddesses: The Story of Venus and Adonis and the History of Desire,” European Journal of English Studies, 2.3, 1998: 306-323.
3.83. “Of this vicious volubility of the tongue: Shakespeare’s Coriolanus and its Legacy,” Proceedings of the Sixth Annual Conference of the Polish Society for the Study of English. Ed. Edmund Gussman. The University Press of the Catholic University of Lublin, Lublin 1998: 169-177.
3.84. “The Purloined Masque: From Court Ritual to the Public Stage,” [w:] Actes du Congres International: Théâtre, Musique et Arts dans les Cours Européennes de la Renaissance et du Baroque. Ed. Kazimierz Sabik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997: 495-509.
3.85. “Maps of History or the Map of Histories: Kenneth Branagh’s Henry V,” [w:] PASE Papers in Language, Literature and Culture. Ed. Grażyna Bystydzieńska, Małgorzata Grzegorzewska and Emma Harris, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996: 109-113.
3.86. “Theorizing Post-Communism: The Polish Case,” Barcelona English Language and Literature Studies 9, December 1996: 177-182.
3.87. “Theatrum Orbis Terrarum on Jacobean and Caroline Court Stage,” [w:] International Studies in Shakespeare and His Contemporaries. Eastern and Central European Studies, ed. Jerzy Limon and Jay L. Halio, University of Delaware Press, Newark 1993: 219-243.
3.88. “The Death of an Orator: The Use of Rhetoric in Julius Cesar,” [w:] Julius Cesar. Texte et Representation, ed. Pierre Iselin, UFR Press, Tours 1993: 139-151.
3.89. “John Donne and the Seventeenth Century Maps,” Studia Anglica Posnaniensia 24, 1992, (Zeszyt tematyczny: “Intertextuality in English and American Literature”): 37-45.   

Recenzje

4. Recenzje
4.1. „Bezgłośna narracja”, recenzja polskiego wydania: Salman Rushdie, Joseph Anton. Autobiografia. Nowe Książki 2013 (1): 38-39.
4.2. „Listy niewinnego czarodzieja”, recenzja polskiego wydania: Bruce Chatwin, Pod słońcem. Nowe Książki 2013 (4): 60-61.
4.3. „Pamięć eposu”; recenzja polskiego wydania: Walki bóstw i mężów, Nowe Książki 2013 (5): 46-47.
4.4. „Zbudować dom w pamięci”, recenzja polskiego wydania: Salman Rushdie, Wyobrażone ojczyzny, Nowe Książki 2013 (6): 65-66.
4.5. „Scena, szafot, stos”, recenzja książki Szekspir. Teoria Lancasterska (red. Tomasz Kowalski, Krzysztof Kozłowski), Teatr 2013 (7-8):125.
4.6. „Czy Bóg naprawdę stał się człowiekiem?”, recenzja polskiego wydania: J.M. Coetzee, Dzieciństwo Jezusa, Nowe Książki 2013 (8): 69-70. 

5. Recenzje teatralne:
5.1. „Cena funta mięsa”: recenzja przedstawienia Opowieści afrykańskie (reż. Krzysztof Warlikowski, Teatr Nowy), Teatr 2012 (2): 14-17.
5.2. „Bez stygmatów”: recenzja przedstawienia Ryszard III (reż, Teatr im. Jaracza w Łodzi, premiera), Teatr 2012 (7-8): 68-71.
5.3. „Łowcy piorunów”: recenzja przedstawień Burzy (reż. O. Korsunovas, S. Purcarete, M. Kleczewska, I. Gorzkowski), Teatr 2012 (12): 34-39.
5.4. Fałszowanie Szekspira”: recenzja przedstawień Koriolan (reż. Rafał Gietzky, Teatr Powszechny im Zygmunta Hübnera w Warszawie, premiera 10 czerwca 2011), oraz Wieczór Trzech Króli (reż. David Jammett, Teatr Polski w Warszawie, premiera 18 czerwca 2011), Teatr 2011 (10): 25-27. 

Notre communauté / Unsere Gemeinschaft / Nuestra comunidad / Our Community / La nostra comunità / A közösségünk / Meidän Yhteisömme /  Nasza społeczność